صدها نفر را که عملا با هم خانه های دریا می خوانند تماشا کنیددر این مرحله ، همه ما از کاری که می توانیم با تماس های ویدیویی انجام دهیم بسیار مریض هستیم ، اما The Longest Johns موفق به انجام کاری شگفت آور و جالب شده است.

این گروه محلی نزدیک به 500 نفر را برای خواندن شوخی دریایی “بگذار او جانی بگذار” جمع کرد. نتیجه نهایی یک ضبط بسیار شسته و رفته است ، اما آنچه واقعاً عالی است دیدن همه افراد است که به همراه آهنگ آواز می خوانند (و امضا می کنند). وقتی قاب کوچک می شود و نگاه های شادمانه مردم را که نقش خود را انجام می دهند می بینید ، بسیار جالب است.

همانطور که گروه در توضیحات خود از این ویدئو نوشتند: “امیدواریم این ویدئو به شما در مورد آینده در پایان چنین سال تلخی خوش بین باشد.”
منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>