صدها نفر را که عملا با هم خانه های دریا می خوانند تماشا کنید

[ad_1]

در این مرحله ، همه ما از کاری که می توانیم با تماس های ویدیویی انجام دهیم بسیار مریض هستیم ، اما The Longest Johns موفق به انجام کاری شگفت آور و جالب شده است.

این گروه محلی نزدیک به 500 نفر را برای خواندن شوخی دریایی “بگذار او جانی بگذار” جمع کرد. نتیجه نهایی یک ضبط بسیار شسته و رفته است ، اما آنچه واقعاً عالی است دیدن همه افراد است که به همراه آهنگ آواز می خوانند (و امضا می کنند). وقتی قاب کوچک می شود و نگاه های شادمانه مردم را که نقش خود را انجام می دهند می بینید ، بسیار جالب است.

همانطور که گروه در توضیحات خود از این ویدئو نوشتند: “امیدواریم این ویدئو به شما در مورد آینده در پایان چنین سال تلخی خوش بین باشد.”[ad_2]

منبع: salamati-khabar.ir

ایندکسر