ضد کف یا آنتی فوم چیست ؟

بنابراین کف کننده های آب (امولسیون روغن در روغن) و آب (امولسیون روغن در آب) گسترش می یابد. در واقع ضدکف ها، از سرریز شدن و هدر رفتن مواد پرهیز فروش ضد کف در تبریز میکنند. از همین افزودنی به جهت خودداری از تشکیل فوم استفاده می شود و یا برای شکستن فومی که قبلاً تشکیل شده است، آن ها را به سیستم طولانی تر می کنند. تولید کف در صنعت های متعدد سبب ساز کاهش بازده تجهیزات و ارتقاء هزینه ها می شود، به این برهان کنترل و اقدامات لازم به جهت حذف همین پدیده قیمت دوچندان متعددی برای صنعت های دارد.. ضد کف ها مواد شیمیایی می باشند که برای خودداری از ساخت و تولید کف ساخته شده اند و همچنین سبب ساز شکستن کف های ایجاد شده میشوند.برای خودداری از ساخت کف به مواد، ضد کف تزریق می گردد و گهگاه نیز به جهت شکستن کف ساخت شده آن را تزریق می نمایند .مواد ضد کف در کل محلول پخش میگردد و در کل محلول میچرخد.در بازار ضد کف های متفاوتی ساخت و عرضه می گردد . کدام گونه از مواد مهم ضد کف هستند؟ استفاده از ضد کف کف روغن همچنین باعث به بعضی اثرات منفی برای صنعت ، به ویژه در دستگاه برگه با رسوبات قدم از وزن مولکولی بالا از بخش های روغن و موم. از خصوصیت های حیاتی یک کالا ضد کف ، ویسکوزیته کم و قابلیت و امکان پخش پر سرعت در سطح های کف است. اولی کفگیرها برای شکستن کف قابل بازدید در سطح ضد کف سیلیکونی کنز بود. Ballard (1986A ، B) اظهار داشت که سطح معمول دوز گونه ای در محدوده 5 تا 20 ppm است. نتیجه ها ملموسی در رابطه اهمیت بهبود کیفیت ضدکف و زیر آوردن مصرف آن(مصرف بهینه) در خط ایجاد کسب کرده اند. بعضی از همین فرآیندهای رایج شامل: فرآوری مواد غذایی، تولید مواد شیمیایی، تخمیر، نساجی، ساخت چسب، جوهر چاپ، رنگ، پوشش و رزین، مدیریت فاضلاب می باشند. نوع سیلیکونی برای پرهیز از تشکیل فوم در فرآیندهای آسفالت دوچندان موءثر است. به کار گیری از دستگاه منحصر تحلیل ضد کف نفت نپخته به جهت انتخاب مناسب ضد کف و همینطور گزینش مقدار تزریق آن در فرآیندهای ذکر شده دوچندان واجب می باشد. ضد کف های بر اساس آب جهت بهبود در کاهش حجم هوا در کف و ارتقا انسجام حباب کاربرد دارند. اینها بر اساس پلی دی متیل سیلوکسان (روغن سیلیکون) متفرق شده در آب یا روغن سبک بودند. در طول ده سال 1950 ، آزمایشات دارای کف کننده های بر شالوده سیلیکون شروع شد. در اواخر دهه 1980 ، نگرانی های زیست محیطی در مورد مواد افزودنی ضد کف سبب ساز ساخت انگیزه بیشتری در به کارگیری از ضد کف کف سیلیکونی در شستشوی مواد قهوه ای شد.

حتما بخوانید:
بازگشت استیو ترور به فیلم Wonder Woman 1984 سوالاتی را ایجاد می کند