غذای خود را با این صفحه اسکن کننده وزن – Future Blink پیگیری کنیداین تخته برش هوشمند که Nutrio نام دارد ، می تواند هر آنچه را که روی آن قرار می دهید ، برای تمام نیازهای ردیابی مواد غذایی تشخیص و وزن کند. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد غذا ، فیلم ماساژ ، تخته برش ، فناوری آشپزخانه و ابزار آشپزخانه


منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>