فشارشکن هانیول DO4 – کنترل پن

شیر فشارشکن پایلوت دار کمتر فشار را به شکل مستقیم انجام می دهد، این فرآورده دارای پایلوت هست و در حوزه فشارهای بالا و در دست گرفتن فشار به رخ مفید کار می کند. شیر فشار شکن کالاوال از حیث کارایی انواع متمایز دارد، از اهمیت ترین گونه های این جنس مربوط به شیر فشارشکن مستقیم می باشد که اساسی کارکرد راحتی و مناسبی می باشد. در صنعت های غذایی ، سیستم های استریلیزه بخار و برای تجهیزات اصلی فشار کاهش از شیر فشارشکن مستقیم استفاده می شود. از نوع های دیگر شیر فشارشکن سیال عامل می اقتدار به مدل پنوماتیکی اشاره کرد، در همین متاع سنسور خاصی وجود دارد و فشار شیر را به کنترلر مورد حیث ارسال می کند. از اشکال کلیدی شیرهای پایلوت دار مربوط به گونه پیستونی و دیافراگمی می باشد و این محصولات خصوصیت های خاصی دارا هستند و از با ترین گونه های شیر فشارشکن پایلوت دار می اقتدار به دیافراگمی اشاره کرد. به طور کلی می اقتدار گفت که پایلوت اختصاصی فشارشکن وجود داراست که حساس دقت به تهیه اولیه و اصلی اثر گذاری گرفتن از فشار پاییندست، میزان گشودگی شیر اهمیت را تغییر و تحول دیتا و منجر ثابت ماندن فشار در پاییندست فشار شکن شیر هیدرولیک میشود. در شیر هیدرولیکی به وسیله اهرم دستی که به شیر اتصال می یابد جریان سیال کنترل می گردد، از شیرهای همگانی و کاربردی می اقتدار به شیر فشارشکن هیدرولیکی اشاره کرد. شیرهای پایلوت دار پیستونی هم کلیدی متریال رتبه یک ساخته می شوند و در ایجاد این متاع از مواد مناسبی به کار می رود که کیفیت متاع را ارتقا می دهد. در خطوط انتقال، از ارتقا بیش از حد فشار جلوگیری می کند. به عنوان نمونه فشار بالا می تواند لوله ها و یا این که حتی دیگر اتصالات سیستم مثل زانویی ها را از هم قطع کند. همین جنس در مدل ها و سایزهای متفاوتی وجود دارد، بر اساس محیط آیتم حیث از سایزهای کوچک و پهناور این فرآورده به فعالیت می رود. شیر فشارشکن از نظر سیال برهان ، مهم نوع های متفاوتی است، شیر هیدرولیکی در حوزه خودروسازی کاربرد زیادی دارد همینطور در صنعت های سیمان و فولاد از شیر هیدرولیکی استفاده می شود، تهیه کردن جریان سیال از دارای ترین ویژگی های این شیر است. شیر فشار شکن کالاوال به شکل اتوماتیک تهیه و تنظیم می شود و تهیه فشار را انجام می دهد، این متاع به نوعی طراحی می شود که از انباشته شدن فشار استاتیک پرهیز کرده و به شکل خودکارانه جریان فشار را جدا می کند. این قطعه میزان فشار خروجی را بدون توجه به فشار محل ورود تهیه می کند. شیر فشار شکن کالاوال در همین مورد ها از هدر رفتن آب به وسیله فشارهای ناخواسته خودداری می کند. تقریباً در محل اتصال کانال آب شهری به هر ساختمانی واجب هست از همین شیرها استعمال شود تا فشار آب ورودی به ساختمان به حد مجاز کمتر پیدا کند.

ایندکسر