فضانوردان ISS بیومیناسیون را در فضا آزمایش می کنند

[ad_1]

آزمایش BioAsteroid آژانس فضایی اروپا که در داخل ایستگاه فضایی بین المللی انجام شده است ، اثرات ریز جاذبه را بر توانایی باکتری ها و قارچ ها در استخراج مواد معدنی و فلزات از سنگ های سخت آزمایش می کند.

روند تولید بیولوژی کلیدی برای ایجاد حضور دائمی انسان در فضا است. به عنوان مثال ، این می تواند به کاتالیز کردن سطوح غبارآلود ماه و مریخ در خاک کمک کند ، که می تواند رشد گیاه را پشتیبانی کند.[ad_2]

منبع: salamati-khabar.ir