فعالان جوانان درباره اهمیت تقاطع و اجتماع بحث می کنند

[ad_1]

فعالان جوانان درباره اهمیت تقاطع و اجتماع بحث می کنند

نویسنده Rainesford Stauffer با کارشناسان Mashable از سری Social Good December ، Luz Chavez و Alexandria Vilasseñor در مورد اهمیت سازماندهی جامعه و تعامل در فعالیت گفتگو می کند. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد Mashable Video ، رفاه اجتماعی ، فعالیت جوانان ، بحران آب و هوا و Alexandria Vilasenor

[ad_2]

منبع: salamati-khabar.ir

ایندکسر