فناوری و تکنولوژی های آینده ساز در صنعت ساختمان – تالی پارک مجیدیه

شوماخر بر تکنولوژی ریز هم تأکید دارد.او ضمن معرفی این نوع تکنولوژی عقیده دارد که کشورهای در حال گسترش نباید به دنبلا تکنولوژیهای عظیم بروند. یکی از لازمههای اصلی ساخت تغییر و تحول در خاطرات انسان، استفاده از داروهایی می باشد که بنابر داده ها ارائه شده نیز هم اکنون هم در بازار قابل یافت هستند. در همین نحوه (که اهمیت عنوان تحریک الکتریکی عضله ها یا این که e-stim نیز شناخته میشود) از یک دستگاه الکتریکی که پالسهای الکتریکی را به بدن بیمار منتقل اخبار تکنولوژی ظاه میکند، به کار گیری میکنند. البته اصلی قلیل نگه داشتن مقادیر گرافین، تیم دانش کده براون توانسته به نقطه تعادلی بینظیر از رسانایی الکتریکی و سرسختی دیدهنشده دست یابد. دوست داشتم همین خبر را اول از همگی به مادرم بدهم البته زیرا تابستان بود و هوا گرم، بلافاصله آن‌گاه از به اندازه نت به خانه خواهرم که نزدیک همانجا بود رفتم. یک خبر خوش دیگر؟ کد رهگیری ام را به مسئول کافی نت دادم چنددقیقه ای ارتفاع کشید تا جايگاه ام را خواند باورم نمی شد مرتبه ۱۰۸ کاردانی صنایع شیمیایی آن نیز دانشگاه فنی مهندسی شیراز می دانستم جی۵ عاقبت می دهد ولی خیر دیگر تا همین اندازه،آن لحظه ابدا در حالا خودم نبودم حس می کردم بر روی ابرها راه می روم، دلم می خواست هرچه سریعتر به خانه بروم و این خبر را به همه بدهم .آنقدر خوشحال بودم که یادم رفت هزینه کافی نت را حساب کنم بیچاره مسئول کافی نت از آشنایانمان بود و چیزی نگفت،تازه روز بعد یادم آمد و هزینه را پرداخت کردم. یادم نمی آید در امتحانات کلاسی لهجه که معمولا از ۴۰ نمره بود یکبار نمره ای خوب گرفته باشم. جالب اینکه این فعالیت سبب ساز می شد امتحاناتم را کلیدی نمراتی عالی پاس کنم،وقتی در عمق جی برگ ها فرو می رفتم دلتنگی از یادم می رفت. عاقبت ای که دوست صمیمی ام در کنکور گرفت حتی از عاقبت خودم نیز شگفت انگیزتر بود، چون او به هیچ عنوان برای کنکور درس نخواند صرفا همان جی برگ هایی که زنگ تفریح ها می خواندیم کمکش کرد و چیره شد در دوره روزمره فن صنعت های شیمیایی پذیرفته شود. اهمیت این که در هیچ کلاس کنکوری کمپانی نکرده بودم حتی هیچ مکتوب تستی هم نداشتم که مهم آن آزمون زدن خودم را کار کشته کنم کلیدی جی۵ خودم را به جایی رساندم که روز کنکور خیلی آهسته بودم انگار نه انگار که کنکوری در فعالیت است، درست نظیر یک آزمون معمولی کلاسی برخورد کردم زیرا به خودم و به روشی که تعیین کرده بودم ایمان داشتم. جراحی در منطقه گردن، ستون فقرات، کمر یا این که هر قسمت دیگر از بدن که باعث گردن درد شده است، می تواند آسیبهای فراوانی داشته باشد. سازمان تندرست جهانی تخمین زده میباشد که هر سال 25/ 1 میلیون نفر از جراحات ناشی از تصادفات رانندگی میمیرند. به این ترتیب در سال 1986، دولت آمریکا، SEMATECH را تاسیس کرد؛ یک کنسرسیوم از سازمانهای دولتی، مؤسسات تحقیقاتی و صنعت های خصوصی. خلاصه وار بودن جی برگها،کم حجم بودنشان، خودداری از اتلاف وقت اهمیت آنان و اهمیت تر از همه، این حساس قشنگی که حساس انتقال هر جی برگ از یک خانه به منزل بعدی جعبه پیدا می کنی و مطمئن می شوی دیگر هیچ وقت مطلب را فراموش نمی کنی سبب ساز می شود روز به روز به ادامه یادگیری با این روش دلگرمی بیشتری پیدا کنی. درصورتیکه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در آیتم اخبار تکنولوژی غی بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر