فولکس واگن یک ربات جذاب طراحی کرده است که می تواند وسیله نقلیه الکتریکی شما را شارژ کند – ربات های سختگیرانهفولکس واگن نمونه های اولیه خود را برای یک ربات متحرک کاملاً مستقل رونمایی کرده است که می تواند وسایل نقلیه الکتریکی را شارژ کند. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد Mashable Video ، Volkswagen ، Charging ، Car Electric و Volkswagen Electric Cars


منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>