قیمت روز میلگرد در بازار ناآرام آهن

در میلگرد آج ۳۴۰، دستکم تنش تسلیم این میلگرد، ۳۴۰ مگاپاسکال (MPA) است. در طراحیها، ملاک گزینش میلگرد، مقدار تنش تسلیم است. به این خاطر است که بخاطر این خواص دوچندان مهم، میزان تنش تسلیم در نامگذاری میلگردها شریک است. اگر مقدار نیرو ارتقاء یابد، میلگرد بحالت اولیه بر نمیگردد و برای مدام تغییر صورت میدهد. این گونه میلگرد حساس تنش جاری ۳۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی ۵۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر و تحول رخ نسبی پلاستیکی (در دوران گسیختگی) ۱۹ % به عنوان میلگرد نیمه خشک (ترد) و نیمه نرم شناخته شده که به شکل آجدار و عمدتاً آج فنری صورت است. قویاً به جهت آهنگری و تغییر تحول شکلهای مضاعف حیاتی زوایای تند مطلوب نبوده و همچنین به هیچ وجه عملیات جوشکاری بر روی آن مجاز نیست. ولی مسئولان سقف مجاز به جهت ارتقا بها میلگرد را حداکثر حدود 10 درصد تحت خیس از ارزش صادراتی آن تعیین کرده اند. میلگرد A2 برای عملیات ساختمانی و خصوصاً خاموت زنی مناسب بوده و انجام عملیات جوشکاری بر بر روی آن در شکل اجبار میسر بوده که اما پیشنهاد می شود در شکل قابلیت از جوشکاری آن پرهیز شود. اما که چنین سایتهایی سرویس ها جانبی نظیر نمودارهای تغییر تحول ارزش را هم در اختیار شما قرار میدهند. میلگرد A1 کلیدی تنش جاری ۲۳۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی ۳۸۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر‌و تحول شکل نسبی پلاستیکی (در زمانه گسیختگی) ۲۵ % به عنوان میلگرد نرم شناخته شده و عمدتاً بصورت صاف و فارغ از آج است. اما در “آج ۴۰۰” زاویه آج ها ۴۵ سکو میباشد البته اگر از روبرو به میلگرد نگاه کنید، آجها بصورت جناقی (هفت و هشت) میباشد. در “آج ۳۴۰” ، آج ها اهمیت زاویه ۴۵ سکو و بصورت جوشکاری میلگرد مجاز است مارپیچی میباشد. به جهت درک بهتر، میله ای را در لحاظ بگیرید که نخی دور آن اساسی زاویه ۴۵ سکو پیچیده شده است.

ایندکسر