ما خوشحالیم که به شما اطلاع می دهیم که دو زرافه واقعاً کوتاه وجود دارد – Future Blinkمحققان اندازه گیری استخوان های دو زرافه در اوگاندا و نامیبیا را به ترتیب تجزیه و تحلیل کردند تا اولین مورد کوتولگی در زرافه ها شناسایی شود. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد Mashable Video ، نامیبیا ، اوگاندا ، زرافه ها و کوتوله ها


منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>