متعلق به Amazon Zoox اولین ربات مستقل خود را معرفی می کند – Future Blinkپرتاب Zoox خود آمازون در حال ارائه نمونه اولیه تاکسی مستقل خود است و می تواند در وهله اول نوع تصور ما برای وسایل نقلیه مستقل را تغییر دهد. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد آمازون ، Mashable Video ، تاکسی ، وسایل نقلیه خودمختار و رانندگی خودمختار


منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>