محققان ماده ای ساخته اند که 90٪ آب است ، اما مانند روبات رفتار می کند – دقیقاً روباتمحققان دانشگاه نورث وسترن اولین ماده از نوع خود را ایجاد کرده اند که مانند یک ربات بدون سخت افزار ، هیدرولیک یا برق حرکت می کند. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد ربات ها ، Mashable Video ، Robot ، دانشگاه نورث وسترن و شمال غربی


منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>