محققان یک بزرگراه را کشف کردند که می تواند سفر منظومه شمسی را تسریع کند – Future Blink

[ad_1]

محققان یک بزرگراه را کشف کردند که می تواند سفر منظومه شمسی را تسریع کند - Future Blink

محققان “اتوبان cecestial” یا بزرگراه lest آسمانی را کشف کرده اند که می تواند باعث شود منظومه شمسی سریعتر از آنچه تصور می شد سفر کند. برای تعیین چگونگی استفاده از فضاپیما از تحقیقات بیشتر لازم است. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد Mashable Video ، سیستم خورشیدی ، فضا ، سفر فضایی و اخبار فضایی

[ad_2]

منبع: salamati-khabar.ir

ایندکسر