مقاوم سازی سازه ها

مقدار زیان وارده به مدت زمان به جهت اجرای همین طریق اندک است. نیز چنین دیوار برشی باید به دسته ای طراحی و تعبیه گردد که نیروهای وارده به آن منتقل شوند. مقاوم سازی سازه­ های بتنی ومقاوم سازی ساختمان ها به خواسته تقویت آن ها برای تحمل بارهای وارده ، بهبود نارسایی ­های ناشی از فرسایش، ارتقا صورت پذیری سازه یا سایر موارد دارای به کار گیری از مصالح مطلوب و طرز ­های اجرایی درست انجام می گردد. تکیه گاه الاستومتریک بعلت خاصیت انعطاف پذیری در جهت افقی و گنجایش تغییرشکل بالا زیر بارگذاری قائم، می توانند سازه را از جابجایی های فونداسیون در زمان زمین لرزه صلاحیت مقاوم سازی نظام مهندسی قطع کند. دارای به کار گیری از روش بزرگ کردن مقطع، ستونها، تیرها، دالها و دیوارها میتوانند تبارک شوند تا سختی و ظرفیت باربری آنان ارتقا یابد. در گونه های میراگرها زیبایی و دکوراسیون ساختمان نیز مد لحاظ قرار می گیرد تا در حالتی که بصورت نمایان بکار برده شوند مشکلی از نظر معماری تولید نگردد. FRP های خارجی سقف همسایه اهمیت نصیب هایی که قرار بود برش دیتا شوند را مقاوم کرده و المانهای فولادی نصیب های مختلف سقف را به نیز متصل کردند که سبب ساز تولید واحدهای جدیدی حیاتی مقاومت مورد نیاز شدند. همینطور به جهت تیر های دو سر گیردار و یا تیرهایی که در قابهای چند دهانه استفاده می شوند، می قدرت دارای تقویت بال تحتانی به وسیله FRP در میانه ارتفاع عضو و هم بال فوقانی در نواحی نزدیک تکیه گاه، مبادرت به تقویت خمشی عضو نمود. مسئله دارای در افزودن ژاکت بتنی تامین پیوستگی در بین عضو موجود و ژاکت است. برای قطع سازی حرکتی در بین سازه و زمین از کارگزاشتن جداسازهای لرزه­ ای در مرحله شالوده ساختمان، به کار گیری می شود . سیستم های جداساز لرزه ای یکی از از روشهای رایج حفاظت از ساختمانها در برابر بارهای لرزه ای وارد بر آن میباشد. که به تیتر یک روش مدرن مقاوم سازی و جایگزین مصالح سنتی و شیوه­ های موجود شناخته می شود. همین دستور موجب می­شود که مقاومت سازه در برابر زمین لرزه ­های دارای زمان رجوع و برگشت طولانی­ تر (که طبیعتا شدیدتر نیز می­ باشند) عمده گردد یا به تفسیر دیگر احتمال فروریزش سازه در برابر همین زلزله­ ها کمتر می­ یابد . هنگامی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط با مقاوم سازی دیوار حمال وب وب سایت خود باشید.

ایندکسر