مورگان والن با ظاهر بازی آرایش “SNL” را مسخره می کندمورگان والن ، ستاره موسیقی کانتری ، شنبه شب زندهدر واقع آخرین مهمان موسیقی قرار بود در ماه اکتبر در این برنامه ظاهر شود. اما پس از اینکه TikTok فاش کرد وی اخیراً در یک مهمانی خانگی و بدون ماسک شرکت کرده است ، این احتمال را تحریف کرد.

در آن زمان ، والن به سرعت اعتراف كرد كه اشتباه كرده است و اكنون ، دو ماه بعد ، در راه است SNL برای یک تمسخر واقعی و بازیگوشانه از یک اشتباه احمقانه و سهل انگاری. در این طرح ، که ما را به مهمانی اکتبر بازمی گرداند ، والن با نسخه هایی از یک ماه (جیسون بیتمن) و دو ماه (بوون یانگ) به آینده روبرو می شود ، به علاوه یک “مرد علفی” عجیب و غریب با بازی پیت دیویدسون.
منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>