نقش رینگ پیستون در موتور خودرو

در صورتی که پیستون ها را بر پایه مدل موتور گونه بندی کنیم، باید به دو جور پیستون دو زمان و چهار روزگار اشاره کنیم. موتورهای چهار زمانه که عملکرد بیشتری در خودروها دارند، بر اساس چهار تراز مکش، تراکم، اقتدار و تخلیه عمل می نمایند. فولاد، چدن و آلومینیوم، فلزاتی هستند که به جهت ایجاد آنها به کارگیری شده و هر کدام اصلی اعتنا به مقاومت و مقدار انعطاف و جور موتورهای استعمال شده، مزایا و معایب خاص خود را دارند. حتمی به یاد‌آوری میباشد که تشخیص چنین علائمی به وسیله کسی که اشراف به اندازه به موتور اتومبیل نداشته باشد امکان پذیر نخواهد بود؛ به این علت، برای بازدید موتور خودرو، صرفا از کسانی که تخصص و تسلط کافی در همین حوزه دارند، کمک بگیرید. پس لازم می باشد تا جنس پیستون ها را در اتومبیل بدانیم و اهمیت عملکرد هر کدام نیز آشنا شویم. پیستون، قطعه ای متحرک و استوانه ای رخ می باشد که از یک طرف بسته و از طرفی دیگر گشوده است. در نصیب بالای پیستون و جایی که به دامنه موسوم است، شیارهایی برای استقرار حلقه تعبیه شده است که به آن‌ها شیار حلقه گفته می شود که بسته به تعداد رینگ ها، شیارهای متمایز ساخت گردیده است. به گزارش تیم فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، پیستون موتور قطعهای استوانه رخ میباشد که باطن سیلندر اصلی اتصال به شاتون حرکت رفت کاربرد کمپرسورهای پیستونی و برگشتی دارد. در اتومبیل های موتور بنزینی معمولا ۳ تا ۴ رینگ موتور در خودرو وجود دارد. مثلا در دو جور خودرو اهمیت ترازو پیستون های مشابه ، خودرویی که اساسی پیستون بیشتری می باشد ، قدرت بیشتری خواهد داشت. پیستون حیاتی قسمتهای مختلفی است که حساس اعتنا به طراحی انجام شده در موتور، اصلی نیز مختلف هستند؛ البته بعضا از قسمتهای آن در همه موتورهای یکسان می باشند. همانطور که پیش از این به به آن اشاره شد، رینگ و پیستون در هر موتور، مهم توجه به جور طراحی آن، حساس گونه های و تعداد متفاوتی هستند. چنانچه بخواهیم این قطعه را به شکل مختصر توصیف کنیم، یک قطعه استوانه ای رخ هست که اساسی متصل شدن به شاتون در باطن سیلندر، اصلی حرکت رفت و برگشتی است. عمده قطعات خودرو کلیدی قدمت استاندارد میباشند و پس از مدتی ممکن هست نیاز به تعمیر و یا ردوبدل داشته باشند. تغییر تحول در نحوه های خرید قطعات ولوازم یدکی، یکی دیگر از دست اندرکاران اثر گذاری گذار در کمتر هزینه های ماشین است. سه طریق حیاتی برای کارگزاشتن سیلندر هیدرولیک شامل پایه فلنجی، مبنا خط محوری و شالوده کفی از شیوه های همگانی کارگزاری سیلندر همه چیز درباره پیستون های هیدرولیک است. از همین آب کروم اکثر زمان ها بر روی پیشانی رینگ پیستون استعمال میشود. همانطور که در پارگراف بالا گفته شد، زمانی خودرو قدرت خود را از دست میدهد، بهخوبی عجله نمیگیرد و کارایی کلی ماشین نیز مضاعف ضعیف میشود. همین خلل زمانی حادثه میافتد که ترکیب روغن و هوا در محفظه احتراق از رینگهایی که بهدلیل فساد نمیتوانند مهروموم محکمی تولید کنند بیرون می گردد و فشار مثبتی در محیط میللنگ تولید میکند. از مزیت های همین پمپ ها بازده حجمی بالا و قابلیت و امکان کار در فشارهای تا 100 توشه و دبی های 600 لیتر کتاب والتر پیستون pdf بر دقیقه است. تعداد پیستون ها در ماشینهای مختلف، باهم گوناگون است. شکل سطح بالای پیستون ها نیز بر شالوده تفاوت قدرت موتور های مختلف، به سه جور صاف، گنبدی و مقعر تقسیم شده که هر کدام تاثیر اختصاصی به فردی در کارایی موتور دارند. این رینگ ها حیاتی شکاف کوچکی شکسته شده اند که به آن ها قابلیت کارگزاری و برداشتن بر روی پیستون را می دهد. یک سری شیار در نصیب سر پیستون قرار دارد که محل کارگزاشتن حلقه های آن می باشد و فضای بالای پیستون را نسبت به محفظه ی کارتر آب بندی می کند. در این گونه پیستون ، قطر در حیطه تحت دامنه از همگی جا اکثر هست . زمانی كه یاتاقان سر تبارک شاتون بیش از ترازو سائیده می شود ، میزان انحراف شعاعی شاتون بیش از میزان می شود و باعث به‌وجود وارد شدن لرزش پیچشی torsion vibration. فرسایش شعاعی به معنی سایش سطح دیواره یا کنارههای دامنه و تاج پیستون و خوردگی آن‌ها است. یکی از دیگر از صداهای مربوط به موتور زوزه کشیدن هست . نیاز به همین وسیله علاوه بر استعمال آن در ناحیه به کار گیری شخصی، در مبادلات تجاری و امور اقتصادی نیز غیر قابل دیده پوشی است؛ محافظت و حفظ درست، اولی مورد به جهت بها دادن و به کار گیری از این وسیله حتمی است.

ایندکسر