نمای جلبک های زنده ساختمان ها را می پوشانند ، CO2 و خورشید را جذب می کنند تا انرژی تجدید پذیر تولید کننداولین نمای بیواکتیو جهان ، که در آن پانل های شیشه ای برای تولید انرژی های تجدیدپذیر ، ریز جلبک ها را می کارند ، در یک ساختمان مسکونی در هامبورگ آلمان در سال 2013 افتتاح شد.

از آن زمان ، این فناوری به طور قابل توجهی بهبود یافته و سیستم نما را به بخشی جدایی ناپذیر از یک پروژه ساختمانی تبدیل کرده است که به طور خودکار گرما و آب گرم را تأمین می کند.

قابل نمایش و همکاری برای نمایش نوآوری های سراسر جهان که به پایدارتر ساختن کمک می کند.
منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>