هدیه ای را که همه می خواهند هدیه کنید: یک هولوگرام از خودتان – Future Blinkنمای شیشه ای شیشه به مردم امکان می دهد به راحتی عکس برداری در حالت عمودی در آیفون شما را انجام دهند. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد Mashable Video ، هولوگرام ، هولوگرام ، حالت عمودی و چشمک زدن در آینده


منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>