هزینه پروتز فک پایین چقدر است؟

فعالیت پروتز رخ آقایان و خانم ها عملی کمخطر و کمریسک محسوب میگردد و غالبا عارضه ها خاصی به دنبال ندارد البته بایستی حساس چشم گشوده و اهمیت دیدی واقع گرایانه به نتیجه های همین کار بنگرید. به این ترتیب شما می توانید در همان روز جراحی، آن‌گاه از اجرای روند، به منزل بازگردید. سعی کنید در روز اولیه سپس از عمل غذاهای آبکی نظیر آش ، سوپ و … تا یک روز سپس از عمل، خوب تر می باشد از غذاهای آبدار نظیر سوپ و غیره میل کنید. چنانچه بخیه ها جذب شدنی نمیباشند بایست یک هفته بعد از کار کشیده شوند. برش های ساخت شده دارای بخیه های جذب شونده بسته می شوند و یا این که در بعضی موارد کلیدی بخیه های ساده بسته می شوند که یک تا دو هفته بعد از آن از جراحی کشیده می شوند. چراکه در بعضا موارد، نقص‌ از فک و دهان و یا این که نامناسب بودن وضعیت قرارگیری دندانها می باشد که مطمئناً درمان دیگری را نیز میطلبد. اشخاصی که به بیماری های قلبی یا فشار خون در گیر هستند هم نباید پروتز زنخدان انجام دهند. پروتز چانه به جهت اشخاصی که زنخدان آن ها عقب رفته یا اهمیت چانه های نوک تیز و مربعی صورت میباشند یا این که گردن فربه و گوشت آلودی دارا هستند ، مطلوب می باشد. خوب تر است به جهت ناچیز نمودن ورم های احتمالی از کمپرس آب سرد استعمال نمایید و همین عمل را تا سه روز سپس از فعالیت به رخ منظم انجام دهید. آنگاه از عمل پروتز زنخدان احتمال دارااست چانه متورم یا کبود شود که این مورد اهمیت حفظ از چانه بعد از آن از دو یا این که سه روز خویش به خود از دربین می رود و نباید از همین کبودی ها یا تورم ها هزینه پروتز فک تحتانی ترسی داشته باشید. مردان یا این که زنانی که زنخدان کوچکی دارند و تمایل به انجام فعالیت جراحی زنخدان دارند ، خصوصا افرادی که از نیمرخ چانهی آنان عقب رفته است، کاندیدهای قابل قبولی به جهت جراحی زیبایی چانه و یا تزریق ژل به چانه هستند. در اینجا بخش اعظم به بررسی وب وبسایت پروتز فک پایین.

ایندکسر