هیدروکسید سدیم ( سود سوزآور)

مونوهیدراته : (تک آبه) : NaOH· NaOH در غلظت های تا 50٪ در دسترس است ، که بیشترین مقدار غلظت را دارد. ید جامد به آرامی اهمیت NaOH واکنش می دهد و نمک یدید سدیم، یدات سدیم (I) و آب را ایجاد می کند. تماس کوتاه حیاتی میزان کم متعاقب بهبود سریع ، منجر عارضه ها تاخیری و یا این که طولانی مدت نمی گردد . متعاقب تماس اصلی محلولهای 50-25% التهاب وتحریک طی 3 دقیقه ظاهرمی گردد سوختگی بصورت قابل انعطاف و مرطوب وخیلی دردناک می باشد سدیم هیدروکسید چیست . تماس چشمی : تماس چشمی اساسی گرانولهای هیدروکسید سدیم یا این که محلولهای غلیظ می تواند پروتئين های چشم را هیدرولیز کرده ، سبب ساز سوختگی شدید و جراحت چشمی گردد . تماس پوستی : تماس پوستی باگرانولهای سدیم هیدروکسید یا محلولهای غلیظ باعث سوختگی های شیمیایی و حرارتی شده که باعث به آسیب عمیق بافتی می گردد . شرکت شیمیایی رازی اصفهان همین افتخار را دارااست تا تامین سود پرک برای مشتریان داخلی و خارجی در دست کم دوران ممکن حیاتی ارزش رقابتی انجام دهد. به کار گیری می شود. رزین های اپوکسی که مهم سدیم هیدروکسید ساخت می شوند، در توربین های بادی به کارگیری می شوند. سدیم هیدروکسید در اکثری از فرآیندهای صنعتی و تولیدی دیگر استفاده می شود. روش ایجاد صنعتی آن کلیدی اسم طرز کلرآلکالی آوازه داشته و گاز کلر و هیدروژن نیز محصولات جانبی این پروسه هستند. تماس اصلی شدت کمتر باعث التهاب ، قرمزی و تورم می گردد . تماس چشمی باعث سوختگی و گاهی منجر جراحت دائمی چشمی می گردد البته تشخیص شدت جراحت چشمی مقدور نمی باشد مگر آنکه 72 ساعت از تماس قبلی باشد. تماس اساسی محلولهای 50 – 25% سبب ا لتهاب فوری پوست می‌گردد ولی غلظتهای ناچیز ( زیر4% ) منجر تحریک پوستی نمی گردد مگر این‌که چندین ساعت تماس ارتفاع بکشد . موقعیت مستعد کننده : افراد اساسی بیماری های تنفسی ، چشمی و پوستی قبلی ، ممکن می باشد نسبت به سدیم هیدروکسید اساسی خیس باشند . درصورتی که تماسها تکرار شونده و یا طولانی باشد ممکن است تحمل نسبت به همین اثرات شکل دهد . یون های سدیم به رخ هیدراته(آبدار) جهت ساخت همین ماده در قطب کاتد(جایی که هیدروژن تخلیه می شود)، از غشا عبور می کنند. درصورتیکه شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در گزینه هیدروکسید سدیم پوست لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.

ایندکسر