پنگوئن ها را می توان با این سیستم های ایگلوی پیشرفته محافظت کرد – Future Blink“سیستم محافظت از پنگوئن” توسط معمار سجاد نویدی برای محافظت از پنگوئن ها در برابر تغییرات آب و هوایی طراحی شده است. در حال حاضر ، این یک پروژه مفهومی است ، اما روزی می تواند به پنگوئن ها کمک کند. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد Mashable Video ، قطب جنوب ، ورقه یخ قطب جنوب ، پنگوئن ها و چشمک زدن در آینده


منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>