پیت دیویدسون برای تبلیغ لرزاننده های پیت دیویدسون در Weekend Update شرکت می کندپیت دیویدسون از آخرین طرح به روزرسانی آخر هفته بازدید کرد شنبه شب زنده، ظاهراً برای اعتراض در اعتراضات در خانه اش در نیویورک ، جزیره استاتن اما پیت این کار را نکرد واقعاً تحریک کنید تا زمانی که شروع به صحبت در مورد لیست ویبراتورهای Etsy کنید. (این بسیار واقعی است.)

این همه آنچه که من دارم بعضی اوقات فقط باید بگذارید طرح خودش حرف بزند.
منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>