چرخ ها می توانند از ربات های دارای پا بهتر از پاها باشند – دقیقاً ربات هااین ربات چهار پا چرخ که ANYmal نام دارد ، بحث خوبی درمورد اینکه چرا چرخ ممکن است گزینه بهتری نسبت به پایه برخی روبات ها باشد. ادامه مطلب …

درباره ربات ها ، مسلسل ها ، چرخ ها ، دقیقاً روبات ها و فناوری اطلاعات بیشتری کسب کنید


منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>