چگونه بعد از ترامپ درگیر سیاست سیاسی در جهان باشیمجس جوهو از Mashable توضیح می دهد که چرا برای ناهار برنخواهیم گشت. چند وقت.

برای خواندن داستان کامل ، اینجا را کلیک کنید. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد سیاست ، ویدئو قابل اشتراک ، انتخابات ، ترامپ و بایدن
منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>