چگونه جان هام ، امیلی بلانت و آویشن کوه وحشی عاشق ایرلند شدندآویشن کوهی وحشی یک داستان عاشقانه در ایرلند است ، اما از بسیاری جهات داستانی در مورد عاشق شدن خود ایرلند است.

اعضای بازیگران ، جان هام ، امیلی بلانت ، جیمی دورنان و نویسنده و کارگردان جان پاتریک شانلی در مورد اینکه چقدر در نقش های خود سرگرم شده اند و زیبایی در حومه ایرلند صحبت می کنند.
منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>