چگونه عسل طبیعی را از تقلبی تشخیص دهیم

شما می توانید عسل خودتان را به مدت دوساعت ویا بیشتردر فریـز بگذارید ، چنانچه عسـل شـما تغییرشکل داد و پس از قـرار دادن دردمای معمولی به شرایط عادی بازنگشت در همین شکل عسل شما طبیعی نمی باشد . عالی تا به اینجا من همت کردم به صورت خلاصه مهمترین شاخص عسل که توسط آرمایشگاه که می تواند به شما کمک بکند را توضیح دهم، اما همگی چیز به همین دو آیتم محدود نمی شود و موردها متعددی میباشند که در آزمایشگاه کیفیت سنجی می شود و اما مغازه های معتبر و تاجران از همین مدل دیتاها استعمال می نمایند و مطمنن دانستنشان کمکی به شما نمی کند. در واقعیت در ساختار همین ماده چسبناک ریبوفلاوین وجود داراست که به بهبود بینایی و تقویت دیده یاری می کند. به عامل وجود خواص ضد باکتری و آنتی اکسیدانی عسل، همین ماده در معالجه بیماری های عفونی مفید عمل می کند. درحالت کلی عسل تنظیم شده از مواد قندی ـ که زنبور عسل هیچ دسته نقشی در توده آوری آن نداشته باشد ـ و افزودن هر ماده اعم از مواد قندی و انواع اسانس، رنگ ها و انواع حفظ کننده ها به عسل، جزو موارد تقلب محسوب می شود و ارزش آن در مقایسه اساسی عسل صفر است. برای به دست آوردن عسل ارگانیک، از کودها، سموم دفع آفات و علف کش های شیمیایی به جهت گل ها به کار گیری نمی شود و به همین عامل زنبورها در دوران جمع آوری گرده، اهمیت همین مواد مضر مواجه نخواهند شد. برای مصرف کننده یک رویه عمده برای تشخیص عسل وجود ندارد و آن نیز به کار گیری از ابزارهای است که تن در اختیارش نهاده است. یکی از رویه های تشخیص عسل طبیعی از عسل تقلبی، شکرک زدن آن است. براین اساس اگر در زمان خرید کردن عسل طبیعی از مغازه بازدید کردید که متاع شکرک زده است، می توانید آن را یک نشانه خوب از خالص و نپخته بودن عسل در لحاظ بگیرید. همین تصور که عسل تقلبی در موقعیت سوز‌و‌سرما و در ارتفاع مدت مراقبت شکرک میزند، کاملا غلط عسل طبیعی زنجان است. یکی از راه و روش های تشخیص اصل بودن عسل ، حرارت دادن هست ، زمانـی کـه عـسـل طبیعـی را حـرارت می دهید ، به سرعت گلوله می زند منتهـا حباب نمی دهد ، درحالی که عسل تصنعی و مصنوعی به دلـيـل قـد ورطـوبت و همچنین آب اضـافی ، به سـرعت حباب می دهد . در صورتی که دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها عمده در مورد بزرگترین عسل طبیعی جهان لطفا به بازدید از وب سایت ما.

ایندکسر