چگونه می توان اخلاقی خرید کرد و این فصل تعطیلات را بازگرداند

[ad_1]

چگونه می توان اخلاقی خرید کرد و این فصل تعطیلات را بازگرداند

دیلن هاس از Mashable نحوه خرید اخلاقی ، یافتن مشاغل متعلق به سیاه پوستان و بازگرداندن این فصل تعطیلات را توضیح می دهد. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد Mashable Video ، خرید در تعطیلات ، کمک های مالی ، مالکیت سیاهان و بازده ها

[ad_2]

منبع: salamati-khabar.ir