چگونه یک طراح تولید “ته سیاه Ma Ma Rainey” را برای صفحه وفق می دهد – پشتیبانی از پخش کنندهمارك ريكر ، طراح توليد ، هميشه دوست داشت در فيلم ها كار كند و درست زماني كه طراحي توليد را پيدا كرد ، دانست كه تماس وي را پيدا كرده است. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد Netflix ، Mashable Video ، Movie ، Viola Davis و Chadwick Boseman


منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>