چیزی که نمی توانید از The Crown در مورد متجاوز ملکه یاد بگیریدفصل 4 از تاج در بیشتر دهه 80 قرن گذشته ، یکی از خانواده های اشباع شده خانواده سلطنتی برای دهه ها اتفاق می افتد. تثبیت داستان واقعی ماجرای مایکل فاگان در اتاق خواب ملکه در سال 1982 دشوار است … و تاج همه چیز را نگفت

داستان کامل را اینجا بخوانید.
منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>