کابوس های همه گیر شما ممکن است هرگز متوقف شوند. از همین رو.کابوس های همه گیر شما ممکن است هرگز متوقف شوند.  از همین رو.

بلایای طبیعی ، پیچ و خمهای بی پایان ، اشکالات غول پیکر. یک محقق رویایی توضیح می دهد که چرا خواب همه گیر ما اینقدر مسکونی داشته است – و چرا رویاهای ما هرگز به حالت عادی بر نخواهند گشت. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد Mashable Video ، رویاها ، مطالعات خواب ، Pandemic و Covid 19


منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>