کابوس های همه گیر شما ممکن است هرگز متوقف شوند. از همین رو.

[ad_1]

کابوس های همه گیر شما ممکن است هرگز متوقف شوند.  از همین رو.

بلایای طبیعی ، پیچ و خمهای بی پایان ، اشکالات غول پیکر. یک محقق رویایی توضیح می دهد که چرا خواب همه گیر ما اینقدر مسکونی داشته است – و چرا رویاهای ما هرگز به حالت عادی بر نخواهند گشت. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد Mashable Video ، رویاها ، مطالعات خواب ، Pandemic و Covid 19

[ad_2]

منبع: salamati-khabar.ir

ایندکسر