کاوش در اقیانوس به لطف این ‘GPS’ زیر آب آسان تر شد – Future Blinkمحققان MIT یک سیستم مشخص کردن زیر آب بدون باتری ایجاد کرده اند که می تواند با گرفتن سیگنال های محیط خود ، اطلاعات موقعیت یابی را فراهم کند. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد محققان Mashable Video ، Ocean ، Gps ، Underwater و Mit


منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>