کری کای بازیکنان ماری موسی و پیتون تیم نهایی کاراته خود را انتخاب می کنندکبرا کای ستاره ها به طور عمده در آموزش اصلی افسانه های ورزش های رزمی در تیم های نهایی خود در مسابقات کاراته شرکت می کنند. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد Netflix ، Mashable Video ، لیست پیتون ، Karate Kid و Cobra Kai


منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>