کشتی فضایی SpaceX هنگام لمس در آتش شعله ور منفجر شداسپیس ایکس موشک Starship خود را آزمایش کرد که خیلی سریع به زمین برخورد کرد و منفجر شد. اما بله ، شاید روزی ما را به مریخ برساند. (ایلان ماسک می گوید SpaceX “تمام داده های مورد نیاز را بدست آورده است”) ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد Mashable Video ، Elon Musk ، Spacex ، Spacex Explosion و Spacex Video


منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>