کپسول Dragon اسپیس ایکس محموله های ISS از جمله COVID-19 را برای آزمایش در جاذبه خرد راه اندازی می کندکپسول Dragon 2 تجهیزات و چندین آزمایش علمی را برای فضانوردان موجود در ایستگاه فضایی بین المللی حمل می کند. این شامل بیو استروئید آژانس فضایی اروپا است که آزمایش می کند بیومیناسیون تحت تأثیر ریز جاذبه قرار دارد و اولین آزمایش COVID-19 که در فضا آزمایش شده است.
منبع: salamati-khabar.ir

حتما بخوانید:
مرجع خرید فایل های لایه باز در ایران با بیشترین تنوع