یک سال پس از مرگ گوگل ریدر ، اخبار خود را چگونه دریافت می کنید؟چهارشنبه اولین سالگرد مرگ گوگل ریدر است. اگرچه غایب بودیم ، اما ما به جلو حرکت کردیم – در نتیجه ، گزینه های زیادی ظاهر شدند.

اما ما می خواهیم بدانیم که چگونه شما اخبار خود را پس از Google Reader در جهان دریافت کنید. آیا به خدمات جایگزینی مانند Feedly ، Feedbin یا FeedWrangler مهاجرت کرده اید؟ آیا از توییتر و فیس بوک به عنوان منابع اصلی اخبار استفاده می کنید؟ یا هنوز آن دستگاه قدیمی را در اتاق نشیمن خود به نام تلویزیون تماشا می کنید؟ در زیر با ما در میان بگذارید.
منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>