یک سگ ربات از Boston Dynamic به چرنوبیل می رودربات چهار پا “Spot” به عنوان جایگزینی برای افرادی که اندازه گیری های معمول اما خطرناک در اطراف سایت آلوده چرنوبیل انجام می دهند ، ثابت شده است. هدف بلند مدت این است که ربات ها به تجزیه چرنوبیل کمک کرده و با خیال راحت از رده خارج شوند.
منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>