یک کارخانه ژاپنی می تواند جوانه کلم بروکلی را بدون نور خورشید پرورش دهد – Future Blinkیک کارخانه ژاپنی می تواند جوانه کلم بروکلی را بدون نور خورشید پرورش دهد - Future Blink

بزرگترین تولید کننده جوانه جوان ژاپن کارخانه ای کاملاً مصنوعی برای تولید جوانه های فوق العاده کلم بروکلی بدون نور خورشید ایجاد کرده است. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد Mashable Video ، Sprout ، Factory ، کلم بروکلی و جوانه زدن


منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>