Future Blink – BFF جدید شما می تواند یک پرنده باشد

[ad_1]

Future Blink - BFF جدید شما می تواند یک پرنده باشد

این فیدر هوشمند پرنده که Bird Buddy نام دارد ، به شما امکان می دهد از زمان قطع شیر از پرندگان مطلع شوید. آنها را شکار می کند و از هوش مصنوعی برای شناسایی نوع پرندگان استفاده می کند.اطلاعات بیشتر …

اطلاعات بیشتر در مورد Mashable Video ، هوش مصنوعی ، پرندگان ، باغبانی و تغذیه کننده پرندگان[ad_2]

منبع: salamati-khabar.ir