مزایای درب و پنجره UPVC و آلومینیومی

علاوه بر این می توانید از یک پارتیشن برای جدا کردن اتاق نشیمن و آشپزخانه نیز استفاده کنید. نصب کنید وازکارکردن این یراق لذت ببرید . یک نکته بسیار مهم در اندازه گیری و نصب پنجره upvc با توجه به اینکه UPVC از ضریب انبساط طول بالایی برخوردار است (حدود ۷۰، ضریب انبساط طول آهنContinue reading “مزایای درب و پنجره UPVC و آلومینیومی”