پنجره دوجداره upvc tagged posts

مزایای درب و پنجره UPVC و آلومینیومی

علاوه بر این می توانید از یک پارتیشن برای جدا کردن اتاق نشیمن و آشپزخانه نیز استفاده کنید. نصب کنید وازکارکردن این یراق لذت ببرید . یک نکته بسیار مهم در اندازه گیری و نصب پنجره upvc با توجه به اینکه UPVC از ضریب انبساط طول بالایی برخوردار است (حدود ۷۰، ضریب انبساط طول آهن ۱۲ و آلومینیوم ۲۴ می باشد.) حتما باید ۴میل بادخود از هرطرف هم از ارتفاع و هم از عرض جهت پنجره دوجداره UPVC در نظر گرفته شود که این فاصله چهار میل باید بطور کامل با فوم پلی ارتان پر شود...

Read More