YouTube ، Gmail کار نمی کند ، زمان هراس (یا یک قهوه بخورید)

[ad_1]

چندین سرویس اساسی Google در حال حاضر در دسترس نیستند.

هنگام تایپ کردن ، Gmail و YouTube پیام خطای دسترسی را برمی گردانند. ما سرویس ها را از چندین مکان جغرافیایی امتحان کردیم و نتیجه یکسانی گرفتیم.

برای اطلاعات بیشتر با Google تماس خواهیم گرفت ، اما … همانطور که گفتیم ، Gmail کار نمی کند. وقت آن است که به این فکر کنیم که همه ما چقدر به گوگل وابسته هستیم و احتمالاً نفس راحتی می کشیم.

این داستان در حال تکامل است …[ad_2]

منبع: salamati-khabar.ir

ایندکسر